Ngày 17.11.2022: Nhân loại đáng thương

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 19, 41-44

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành ấy mà rằng: “Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi! Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ đến ngày quân thù đắp luỹ bao vây ngươi, xiết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng”.

NHÂN LOẠI ĐÁNG THƯƠNG

Đức Giêsu than khóc thành Giêrusalem vì dân chúng từ chối sứ điệp cứu độ của Người. Ngày hôm ấy, thành Giêrusalem vẫn còn huy hoàng tráng lệ, nhưng chẳng bao lâu sau thành sẽ bị tàn phá tiêu điều.

Ngày nay, phải chăng Chúa Giêsu cũng đang than khóc nhân loại này, một nhân loại tiên tiến đến độ có thể hủy diệt cả trái đất bằng một lần nhấn nút, nhưng lại mang đầy thương tích vô luân. Chiến tranh, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh Covid-19… phải chăng là những tội ác mà nhân loại đang gây nên? Đến bao giờ nhân loại sẽ nhận ra sứ điệp hòa bình của Đức Giêsu để không phải ra hoang tàn mục nát? Mỗi người chúng ta có nhiệm vụ trả lời câu hỏi ấy.