Nghe giảng Lễ Chúa Kitô Vua năm C (2010 – 2022)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 23,35-43)

Nghe giảng Lễ Chúa Kitô Vua năm C (2010 - 2022)Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo : “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn !” Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói : “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi !” Phía trên đầu Người, có bản án viết : “Đây là vua người Do-thái.”

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !” Nhưng tên kia mắng nó : “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !”

Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu : “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !” Và Người nói với anh ta : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 5g00: Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Giuse Nguyễn Tiến Dũng

Năm 2019

Lễ 6g15: Lm Đa Minh Lê Đức Thiện

Lễ 17g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lễ 5g00: Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 7g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2013

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30 : Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 6g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Trả lời