Nghe giảng Chúa Nhật 04 năm C (2010 – 2019)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 4,21-30)

Nghe giảng Chúa Nhật 04 năm C (2010 - 2019)Đức Giêsu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

Họ bảo nhau : “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao ?” Người nói với họ : “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ : Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình ! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào !” Người nói tiếp : “Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

“Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”

Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

Năm 2019

Lễ 17g30 thứ Bảy (lễ nến): Lm PX. Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 7g30: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 5g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 6g15: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 7g30: Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lễ 16g00: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2010

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu


Ngày Sinh viên Nhịp bước Đaminh 4 tuổi

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 7g30 : Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 17g30 : Lm Giuse Hoàng Huy Cường