Ngày 27.01.2022: Mở lòng đón nhận ánh sáng

 

 Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 4, 21-25

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tố lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”. Và Người bảo họ rằng: “Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta còn thêm nữa. Vì ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất”.

MỞ LÒNG ĐÓN NHẬN ÁNH SÁNG

Mỗi chúng ta từ khi đón nhận ơn gọi làm Kitô hữu, chúng ta cũng đón nhận sứ mạng là men là muối, là ánh sáng cho trần gian. Đời sống của mỗi Kitô hữu phải là ngọn đèn cháy sáng để chiếu tỏa ánh sáng Tin mừng cho anh chị em mình. Ngọn đèn của chúng ta trước hết phải chiếu sáng cho những người thân cận; họ đang rất cần ánh sáng của sự cảm thông, ánh sáng của sự quan tâm, ánh sáng của sự tha thứ, ánh sáng của tinh thần trách nhiệm, ánh sáng của sự đồng hành…

Xin cho chúng ta biết mở lòng đón nhận ánh sáng từ Thiên Chúa là nguồn mạch ánh sáng, chúng ta có khả năng phản chiếu ánh sáng đó trên anh chị em mình.