Nghe giảng Chúa Nhật 04 năm C (2010 – 2022)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 4,21-30)

Nghe giảng Chúa Nhật 04 năm C (2010 - 2022)Đức Giêsu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

Họ bảo nhau : “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao ?” Người nói với họ : “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ : Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình ! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào !” Người nói tiếp : “Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

“Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”

Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

Năm 2022

Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Năm 2019

Lễ 17g30 thứ Bảy (lễ nến): Lm PX. Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 7g30: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 5g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 6g15: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 7g30: Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lễ 16g00: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2010

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu


Ngày Sinh viên Nhịp bước Đaminh 4 tuổi

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 7g30 : Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 17g30 : Lm Giuse Hoàng Huy CườngNghe trên YouTube

 

Trả lời