Ngày 31.05.2018: Lên đường trao tặng yêu thương

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 1,39-56.

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

LÊN ĐƯỜNG TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG

Hôm nay, ta mừng lễ Mẹ Maria thăm viếng bà Êlisabet. Một hành trình đi ra và đi tới của Mẹ là lời mời gọi dành cho hết thảy mọi Kitô hữu: sống đức tin Kitô giáo đòi buộc ta ra khỏi chính mình để đến với Chúa, thuộc về Chúa rồi từ đó, cùng Chúa đến với tha nhân.

Thật diệu kỳ khi hai người tiến tới đời sống hôn nhân do bởi tình yêu cũng là một hành trình đi ra. Đi ra khỏi chính mình và những gì thuộc về xưa nay để đến với và thuộc về một con người, một dòng tộc, một gia đình, một cuộc sống mới. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu và chỉ tình yêu mới giúp ta thuộc về.

Lạy Chúa, xin cho con có được tinh thần ra đi của Mẹ để cùng sống Đức Ái với Mẹ.