Ngày 30.08.2018: Tỉnh thức

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 24, 42-51

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.

“Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ? Phúc cho đầy tớ ấy, khi chủ nó đến thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản ông. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu, nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say sưa: chủ đầy tớ ấy trở về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, ông sẽ xé xác nó ra, và cho nó chung số phận với những kẻ giả hình: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

TỈNH THỨC

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu sánh ví giờ Chúa gọi mỗi người chúng ta chẳng khác gì kẻ trộm đến thình lình, khi ta không để tâm chú ý. Qua đó, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta phải tỉnh thức.

Tỉnh thức không phải là một định nghĩa, nhưng là một chọn lựa sống. Chọn lựa để sống như người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc.

Tỉnh thức là người luôn sống trong ân sủng của Chúa, luôn sẵn sàng đón chờ Chúa đến bất cứ lúc nào, luôn biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống; tỉnh thức là người luôn cầm đèn sáng trên tay với đầy đủ dầu, để khi Chúa đến, họ sẵn sàng ra đi đón Người.