Clip: Hai anh em

 

Clip: Hai anh emTình Yêu là chìa khóa mở kho tàng giàu sang và thành công, ở đâu có Tình Yêu, ở đó sẽ không có oán thù.

Một quốc gia không có tình yêu, là một quốc gia đang đi vào cõi chiến trường.

Một xã hội không có tình yêu, là một xã hội đầy dẫy những hận thù ghen ghét.

Một gia đình không có tình yêu, là một gia đình thiếu vằng sự hạnh phúc.

Một người không có tình yêu, sẽ trở nên một hòn đảo cô đơn, lẻ loi một mình. Ai trong chúng ta cũng cần sự yêu thương.

Sự yêu thương đó có thể đến từ xã hội, gia đình, hay chính những người sống bên cạnh chúng ta. Muốn chiếm được tình yêu, chúng ta hãy phá đổ bức tường ghen ghét thù hận, ganh đua ích kỷ, kiêu căng tự phụ.

Bởi lẽ, “Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4:8), nếu chiếm được Thiên Chúa, là chiếm được mọi sự, vì tất cả mọi sự đều bởi Thiên Chúa mà ra.

Nguồn: Internet

 

Trả lời