Ngày 29.7.2021: Hậu kết khác nhau

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 13, 47-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Ðến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa: “Có”.

Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình”. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy.

HẬU KẾT KHÁC NHAU

Chiếc lưới được quăng xuống nước và kéo lên đủ mọi thứ cá, cả tốt lẫn xấu. Hình ảnh này gợi cho chúng ta tất cả mọi người đều được mời gọi tham dự bàn tiệc Thiên Quốc. Hay nói khác đi, trong giai đoạn tại thế, Nước Trời hay Giáo hội của Chúa phải chấp nhận một thực tế pha trộn, như đã được đề cập đến trong dụ ngôn “lúa tốt và cỏ lùng”.

Tự bản chất, Giáo hội là thánh thiện, như chúng ta vẫn tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Nhưng Giáo hội Chúa lại gồm những ‘cỏ lùng’ xen lẫn trong ‘lúa tốt’. Cỏ không thể biến thành lúa, nhưng người xấu lại có thể trở nên người tốt, nhờ vào việc mặn muối, dậy men của chính chúng ta.