Ngày 29.10.2018: Thiên Chúa giàu lòng xót thương

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 13, 10-17

Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm.

Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền gọi bà đến mà bảo rằng: “Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà”. Rồi Người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa.

Nhưng viên trưởng hội đường tức giận, vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbat, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng: “Có sáu ngày người ta phải làm việc: vậy thì các người hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sabbat”.

THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG XÓT THƯƠNG

Thiên Chúa được tuyên xưng là Đấng chậm giận và giàu tình thương. Đối với những ai lỗi lầm thì Người chậm trễ xét xử, nhưng đối với những ai cần đến tình thương thì Người mau chóng vô cùng.

Người đàn bà hôm nay Đức Giêsu gặp đã mang gánh nặng bệnh tật quá lâu rồi, vì thế khi gặp bà, Người không muốn bà phải chịu đựng thêm nữa, vì tình thương của Người không bao giờ chậm trễ đối với một ai.

Xin cho chúng ta hằng biết tạ ơn Chúa vì biết bao lần Người đã kiên nhẫn đối với tội lỗi chúng ta. Xin cho chúng ta cũng biết nhận ra những ân huệ lớn lao mà Chúa đang đổ xuống dạt dào trên cuộc đời của chúng ta.