Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Martin

 

Tuần Cửu nhật
Kính Thánh Martin de Porres OP

 

Tuần Cửu Nhật Kính Thánh MartinLời giới thiệu

Đọc hạnh Thánh Martin de Porres, người ta nhận thấy thuở bình sinh và sau khi đã tạ thế, Thánh nhân vẫn một lòng mong ước thi ân cho nhân loại, không một giai cấp địa vị nào không được thừa hưởng ơn phần hồn, ơn phần xác Ngài ban cho, để giúp những người muốn cậy nhờ công nghiệp Thánh nhân, cầu xin Thiên Chúa ban cho mình, những cần thiết, Đức Hồng Y Spellman, tổng giám mục Nữu Ước, đã ban phép xuất bản Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Martin.

Nhiều giáo hữu Âu Mỹ, làm tuần chín ngày để cầu xin Thánh nhân ban cho mình và gia nhân đồng thuộc những ơn lành hồn xác. Họ rất sung sướng khi thấy Thánh nhân đáp lại lòng tin tưởng của họ bằng những hồng ân quý giá, để giúp giáo hữu Việt Nam có phương tiện thi thố lòng tin tưởng vào vị đại ân nhân của nhân loại, chúng tôi vui lòng dịch “Tuần Cửu Nhật” ra tiếng Việt Nam, hy vọng những người dùng bản này để cầu xin cùng Thánh Martin, cũng sẽ được hưởng nhờ ơn dư dật Người ban cho.(Lm Giuse Nguyễn Tri Ân OP)

Sau đây là cách thực hành Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Martin.

+ Dấu thánh giá

+ Kinh Đức Chúa Thánh Thần

+ Ba Kinh Tin, Cậy, Mến, Kinh ăn năn tội

+ Nếu có nhiều người tham dự thì một người đọc to tiếng tuyên dương công đức sự nghiệp của Thánh Nhân tùy theo từng ngày như đã chép trong Tuần Cửu Nhật.

+ Đoạn tất cả đọc chung “Lời Nguyện” riêng từng ngày.

+ Sau đó chia bè đọc một kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh

+ Nếu có thì giờ thì nên đọc một triệt hạnh Thánh Martin trong sách “Tấm Lòng Vàng” để tìm hiểu và thấm nhuần tinh thần xả kỷ hy sinh bác ái tầy trời bể của Thánh Nhân.

+ Kinh ông Thánh Martin de Porres – Bài hát kính thánh Martin

+ Kinh Cám Ơn, kinh Trông Cậy

NGÀY THỨ NHẤT :

Đức Khiêm Nhường Của Thánh Martin

Thánh Martin đã noi gương Chúa Giêsu, Đấng ” hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Tâm hồn Người không kiêu căng tự phụ. Người thâm hiểu Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành, còn chúng ta là loại thụ tạo. Chúa thương yêu chúng ta như cha thương con, và mong ước cho chúng ta được hạnh phúc. Vì thế người hoàn toàn phó thác theo thánh ý Chúa. Chúng ta hãy noi gương Thánh Martin ăn ở khiêm nhường, vâng lời theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự.

LỜI NGUYỆN :

Lạy Thánh Martin, xin cầu cùng Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho chúng con được lòng khiêm nhường chân chính, đừng ăn ở ngang tàng mất nết; Trái lại, biết an tâm với số phận, tùy theo ơn Chúa ban cho. Xin cho chúng con được ánh sáng Chúa Thần soi dẫn để thâm hiểu rằng kiêu căng là mưu chước ma quỉ; Trái lại, Vâng theo thánh ý Thiên Chúa là đường đưa đến hạnh phúc trường sinh, vì Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

NGÀY THỨ HAI:

Đức Tin Mạnh Mẽ Của Thánh Martin

Thánh Martin có một đức tin sống động, mạnh mẽ đối với các tín điều trong Giáo hội, vì người biết Giáo hội, do chính Chúa Giêsu sáng lập. Lời Chúa phán không thể sai lầm. Để ban thưởng cho Martin vì những đức tin mạnh mẽ đó, Thiên Chúa ban cho người biết nhiều điều mầu nhiệm trong thánh giáo. Chúng ta hãy cầu xin Chúa vì công nghiệp Thánh Martin, ban cho chúng ta được đức tin vững vàng như sắt đá, hầu đứng vững trong mọi cơn gian nan xảy ra đến trên đường đời.

LỜI NGUYỆN :

Lạy Thánh Martin, chúng con còn có một lòng tin chắc chắn như sắt đá. Nhất là ngày nay, lúc nhiều người sấp cật phản bội Thánh giáo. Xin cho anh em ngoại giáo hiểu biết, yêu mến giáo hội như chính lộ đưa đến phần rỗi. Xin cầu cùng Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho chúng con trở nên chiến sĩ trung thành của Chúa Giêsu trong mọi trường hợp may rủi ở đời, vì Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

NGÀY THỨ BA:

Đức Cậy Vững Vàng Của Thánh Martin

Thánh Martin hoàn toàn đặt hy vọng duy nhất của Người vào Thiên Chúa từ bi, và lời Chúa phán hứa. Nhờ có lòng trông cậy vững vàng đó, Người tin chắc chắn sẽ lãnh được phần thưởng bội hậu trên thiên đàng, nhờ đức trông cậy đó, Người đã thực hiện được nhiều việc vĩ đại. Chúng ta hãy noi gương Thánh nhân hoàn toàn đặt hy vọng vào lòng nhân từ Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ tiền khiên, và cho chúng ta hưởng phúc thiên đàng, nếu chúng ta cương quyết cẩn thủ giới răn Thiên Chúa truyền dậy hoặc ngăn cấm.

LỜI NGUYỆN

Lạy Thánh Martin, xin cầu cho chúng con được lòng trông cậy vững vàng nơi Thiên Chúa toàn năng. Xin cho chúng con thâm hiểu Chúa là người bạn trung thành không bỏ rơi kẻ trông cậy Người. Xin đừng để cho chúng con phạm vào một trong hai khuyết điểm thái quá hay là bất cập trong sự tin cậy quyền phép và lòng nhân hậu Chúa. Xin cầu cùng Chúa Hài Đồng và Mẹ Maria thông cho tâm hồn chúng con lòng tin, lòng cậy, và lòng mến Chúa trên mọi tạo vật, vì Chúa Kitô là Chúa chúng con Amen.

NGÀY THỨ TƯ:

Đức Kính Mến Của Thánh Martin

Tâm hồn của Thánh Martin lúc nào cũng cháy nóng trong lửa kính mến Thiên Chúa; Người biết Chúa Cha vì yêu nhân loại, đã sai con một mình sinh xuống thế gian chịu tử nạn trên cây giá để chuộc tội thiên hạ. Hồn người rung cảm một tình yêu say sưa Chúa Cứu Thế. Trót đời người là một ca khúc cảm tạ Chúa. Chớ chi chúng ta cũng noi gương Thánh nhân trong sự kính mến Thiên Chúa, và biếu dương lòng kính mến ấy ra bên ngoài bằng lời nói, việc làm !

LỜI NGUYỆN

Lạy Thánh Martin, tại sao khi nghĩ đến ơn giáng sinh và ơn cứu chuộc, tâm hồn chúng con còn lạnh như đồng ? Tại sao chúng con không tận tâm kính mến Đấng đã thương yêu đến nỗi bỏ mình vì nhân loại ? Xin Người yêu cầu cùng Thiên Chúa và Đức Mẹ sầu bi cho chúng con thâm hiểu rằng : Lòng kính mến và tôn sùng Thiên Chúa là con đường duy nhất đưa đến hạnh phúc trường sinh, vì Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

NGÀY THỨ NĂM:

Đức Bác Ái Của Thánh Martin

Những người đồng thời thường tặng cho Thánh Martin là “Cha kẻ khó khăn”. Thật vậy, Thánh nhân đã tận tụy thường giúp nhiều nạn nhân, bất phân biệt nam phụ lão ấu màu da, tiếng nói. Người coi họ như những con cưng của Thiên Chúa và của Người. Đức bác ái cao cả đã thúc bách Người tìm ra trăm phương nghìn kế để xoa dịu vết thương lòng của những người xấu số : Như học nghề y tá để chữa bệnh cho người đau ốm; Xây cất viện dục anh, nhà tế bần để đón nhận và dưỡng nuôi trẻ mồi côi hoặc những ông già bà lão, người tàn tật nan trị. Đó là những việc đáng cho chúng ta bắt chước ít nhất là một phần nào, để đáng Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng ta, như đã chúc phúc lành cho chúng ta, như đã chúc phúc Thánh Martin.

LỜI NGUYỆN

Lạy Thánh Martin, xin dạy dỗ chúng con biết xử dụng cách quảng đại những hồng ân Thiên Chúa ban, xin khêu gợi trong chúng con lòng từ bi bác ái đối với những nạn nhân xấu số. Xin cầu cùng Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho cúng tôi thoát ly tội lỗi, tiêu diệt tính ích kỷ, thực hiện đức bác ái và lòng quảng đại đối với người đồng loại, vì họ cũng là con một nhà, tôi một Chúa, vì Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

NGÀY THỨ SÁU :

Tinh Thần cầu Nguyện Của Thánh Martin

Lúc bình sinh, Thánh Martin luôn luôn đem trí tưởng đến Thiên Chúa. Đấng tác thành thiên địa vạn vật, Người luôn hướng về Thiên Chúa như hoa quì hướng về thái dương, dâng lời cảm tạ, cao rao, cầu xin. Để ban thưởng lòng nhiệt thành thiết tha ấy, Thiên Chúa đã khứng ban cho Người bao nhiêu đặc ân. Nếu muốn sống thân mật với Thiên Chúa, chúng ta phải noi gương Thánh Martin đem lòng luôn tưởng nhớ Thiên Chúa, tận hiến cho Người bản thân ta và các việc ta làm hàng ngày.

LỜI NGUYỆN

Lạy Thánh Martin, xin giúp chúng con hiểu được ý nghĩa lời Chúa phán. Ai xin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy. Xin cho chúng con được tinh thần cầu nguyện sốt sắng trong khi tham dự thánh lễ Misa và các phụng vụ khác trong thánh đường. Xin dạy dỗ chúng con biết phương pháp cầu nguyện hằng ngày, nhất là thâm hiểu những mầu nhiệm ngụ trong phép lần hạt mân côi, vì Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

NGÀY THỨ BẢY:

Tinh Thần Hy Sinh Của Thánh Martin

Thánh Martin là con người can trường, không quản ngại sự khó nhọc vất vả. Người không biết viện lý do khó nhọc, hoặc yếu đuối để thoái thác phận sự như chúng ta đâu. Sau khi làm việc vất vả, Người tìm đủ những lý do để hãm mình, ăn chay, đánh tội, cầu nguyện cho mình, hy sinh cho kẻ khác. Nếu một Đấng Thánh lừng danh như thế, còn sẵn sàng hy sinh để đền tội mình, thì chúng ta nghĩ sao ? Chúng ta đã phạm bao nhiêu tội tầy trời xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng chúng ta đã làm gì để đền tội đó ?

LỜI NGUYỆN

Lạy Thánh Martin, nhìn vào đời hy sinh của Người, chúng con tự xấu hổ, đời Người đầy gian nan, đau khổ và hy sinh, đang khi đó chúng con tránh lánh sự chịu khó hãm mình và những gì phạm đến thân xác chúng con, nhưng từ nay sắp đi, chúng con quyết tâm noi gương Người trong sự hãm mình, bỏ ý riêng, chiến đấu với tình dục, tránh những nơi, người hoặc sự gì có hại cho linh hồn. Xin cầu cùng Chúa Giêsu chịu đóng đanh, và Mẹ Maria sầu bi, cho chúng con được can đảm lăn mình vào mặt trận chiến đấu với ma quỉ, xác thịt và thế gian cho đến thắng lợi cuối cùng, vì Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

NGÀY THỨ TÁM:

Phần Thưởng Trọng Hậu
Thánh Martin Được Hưởng Trên Thiên Đàng

Sau cuộc đời sự nghiệp vĩ đại đã thực hiện trong âm thầm, Thánh Martin đã thở hơi cuối cùng cách êm ái như người ngủ vậy. Suốt đời Người đã ở bậc hèn hạ khó khăn, nhưng sau khi tạ thế, thiên Chúa đã đề cao Người truớc con mắt muôn dân, để thực hiện lời Chúa phán trong phúc âm : “Ai hạ mình xuống sẽ được cất lên”. Thật ra, Chúa đã ban cho Người làm nhiều phép lạ và thiên hạ nô nức đến kính viếng xác người, coi Người như Đấng Thánh, sau khi điều tra kỹ lưỡng các nhân đức cả thể, các phép lạ nhãn tiền Martin đã làm, năm 1837, Đức Thánh Cha Gregoriô XVI đã dùng quyền tối cao suy tôn Người lên bậc Chân Phước. Và ngày 6 tháng năm, 1962, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, đã long trọng ghi tính danh Người vào sổ các Thánh trước mặt muôn vàn người thập phương tuốn đến Roma trong dịp này, đồng thời treo tấm gương hy sinh bác ái của Thánh nhân cho mọi người được soi và bắt chước. Chúng ta hãy vui mừng vì Giáo hội đã thêm một đấng thánh mới và gia đình Đa Minh hãnh diện vì phần tử ưu tú của mình !

LỜI NGUYỆN

Lạy Thánh Martin, Thiên Chúa đã tôn Người lên bậc cao sang trước mặt các Thiên Thần và nhân loại, bởi vì khi còn sống, Người hạ mình xuống như không. chúng con  nhìn lên Người như vị lãnh đạo chỉ giáo cho chúng con biết lối lên thiên đàng bằng cách thờ phượng Thiên Chúa, ăn ở khiêm nhường, nhịn nhục, hy sinh bác ái như Ngài đã thực hiện lúc sinh thời. Xin Người cầu cùng Thiên Chúa cho chúng con được can đảm cương quyết thực hiện sứ mạng đang khi còn sống ở đời này, hầu cho chúng con đáng được hưởng phước vinh quang với Người trên thiên đàng, vì Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

NGÀY THỨ CHÍN:

Các Phép Lạ Thánh Martin Đã Làm

Thuở bình sinh, cũng như sau khi tạ thế, thánh Martin đã làm nhiều phép lạ thường, giúp người ta hồn xác, không những kẻ ở gần, mà người ở xa, thường cũng được bàn tay thi ân của Người xoa dịu vết thương lòng. Chúng ta hãy đặt hết hy vọng vào thần thế Người đã có trước tòa Thiên Chúa cao sang; Trong mọi cơn gian nan khốn khó, hãy chạy đến với Người, xin Người thương yêu, an ủi, vỗ về, cứu giúp chúng ta thoát khỏi mọi sự nguy hiểm. Với lòng tin tưởng vô biên vào quyền phép của Người chắc chắn chúng ta sẽ thâu lượm được kết quả như ý muốn.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã lấy lửa bác ái cao siêu thiêu đốt tâm hồn Thánh Martin, khiến cho Người sẵn sàng xả kỷ hy sinh vì tình đồng loại, làm nhiều phép lạ để xoa dịu vết thương lòng của mọi giai cấp xã hội trong bất cứ trường hợp nào. Đồng thời lại ban cho Người đức khiêm nhu tự hạ, coi mình như không, và vâng lời theo thánh ý Chúa trong mọi sự; xin ban cho chúng con được bắt chước đời sống và các nhân đức của Thánh Martin, nhất là đức mến Chúa yêu người, để khi còn sống chúng con được nên giống Người; và sau khi đã chết, chúng con cũng được hưởng vĩnh phước trên thiên đàng, vì Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị đời đời. Amen.

 

Trả lời