Ngày 27.5.2019: Trở nên “Men Tin Mừng”

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 15, 26-16, 4a.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Ðấng Phù Trợ đến, Ðấng Thầy sẽ sai đến với các con từ nơi Cha Thầy, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Ðã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con”.

TRỞ NÊN “MEN TIN MỪNG”

Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi: Chúa Thánh Thần đến từ Chúa Cha qua Chúa Con. Thần Khí được Chúa Giêsu sai đến với các môn đệ để củng cố họ trong đức tin vào quyền năng Thiên Chúa. Thánh Thần là Đấng Phù Trợ sẽ đến để trợ giúp tâm hồn yếu đuối và sợ sệt của các môn đệ. Ngài sẽ làm chứng về Chúa Giêsu, về căn tính thần linh mà Chúa Giêsu đã tỏ bày cho các ông cho dẫu các ông còn chưa hiểu rõ và còn thiếu lòng tin.

Chúng ta cũng được mời gọi làm chứng cho sự hiện diện của Chúa Giêsu trên trần gian này. Bằng việc loan báo triều đại Nước Thiên Chúa và qua đời sống đượm tình bác ái vị tha, chúng ta có thể làm cho “men Tin Mừng” thấm nhập vào trong các thực tại trần thế. Đó không chỉ là một điều tuỳ ý, nhưng là một đòi hỏi có tính cấp thiết để chứng tỏ mình là một Kitô hữu chính danh.

Trả lời