Ngày 25.4.2019: Làm chứng điều mình thấy và tin

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 24, 35-48

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ”.

Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”. Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ… Người lại nói: “Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”.

LÀM CHỨNG ĐIỀU MÌNH THẤY VÀ TIN

Chúa đã sống lại thật ! Những người được thấy và Chúa phục sinh đã loan truyền cho những người chưa thấy, chưa tin. Thế nhưng, lời chứng về Chúa phục sinh không phải ai cũng đón nhận, tin  tưởng, kể cả khi được thấy Chúa. Các tông đồ xưa kia cũng vậy !

Trong bai Tin Mừng, hai môn đệ trên đường Em-mau được gặp Chúa phục sinh đã vội vàng quay lại Giê-ru-sa-lem để báo tin cho các môn đệ khác biết ; rồi Chúa hiện ra với các ông tường thuật lại việc các ông ; nhưng các ông lại bối rối tưởng mình thấy ma.

Như vậy, không phải ai được nhìn thấy Chúa, được gặp Chúa cũng sẽ tin vào Chúa. Chỉ có những người được Chúa mạc khải mới nhận và dám tin vào Ngài. Tin thì dám hành động. Vì vậy, các tông đồ xưa kia sau khi được Chúa mạc khải về mầu nhiệm Chúa phục sinh, các ông đã can đảm ra đi loan báo Tin Mừng Chúa phục sinh và hy sinh chính mạng sống mình để làm chứng cho điều mình thấy và tin.

 

Trả lời