Ngày 26.12.2022: Làm chứng cho tình yêu Chúa

 

Tin Mừng theo thánh  Mát-thêu: Mt 10,17-22

Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng:

“Chúng con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn chúng con nơi hội đường. Vì Ta, chúng con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi người ta nộp chúng con, chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho.

Anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. Vì Ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.

Ngày 26.12.2022: Làm chứng cho tình yêu Chúa

LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU CHÚA

Chúa Giêsu tiên báo cho các môn đệ về cuộc bách hại khốc liệt sắp xảy đến. Các ông sẽ được Thánh Thần trợ giúp để vượt qua tất cả và được cứu rỗi.

Vì lòng yêu mến Chúa Kitô, thánh Stêphanô đã vui nhận cái chết để được thuộc trọn về Chúa và làm chứng cho tình yêu Chúa. Cuộc sống của chúng ta không tránh khỏi những người thù ghét gây hại cho ta. Mỗi ngày sống của chúng ta là cuộc tử đạo liên lỉ chết đi cho cái tôi ích kỷ. Hãy lấy đó làm niềm vinh dự được chịu sỉ nhục vì danh Chúa. Cám ơn đời đã mang đến cho ta những niềm vui lẫn nỗi buồn, nhờ đó mà ta biết khiêm tốn vâng theo sự chỉ dạy của Thánh Thần, giúp ta bình an vững bước.