Ngày 26.09.2018: Có Chúa trên đường đời

 

Tin mừng theo thánh  Luca: Lc 9, 1-6.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Ðoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo.

Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ”. Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

CÓ CHÚA TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI

Tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu sai Nhóm Mười Hai lên đường thi hành sứ vụ rao giảng Nước Trời, chữa lành bệnh hoạn tật nguyền cho dân chúng.

Với lời chỉ dẫn “chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo”, Đức Giêsu muốn các môn đệ của mình hoàn toàn cậy trông vào Thiên Chúa. Các ông phải tập chấp nhận sống bấp bênh và thiếu thốn trong bình an.

Không mang đồ dự trữ, không gậy để bảo vệ khi đi đường, các môn đệ buộc phải mang theo lòng tín thác vô bờ nơi Thiên Chúa.

Như các môn đệ năm xưa, hôm nay Chúa cũng đang mời gọi chúng ta “lên đường” thi hành sứ vụ loan báo Tin mừng, bằng đời sống bác ái, yêu thương, để “niềm vui Tin mừng” được lan tỏa tới mọi người, khắp mọi nơi.

Xin Chúa đồng hành với chúng ta trên nẻo đường đức tin. Amen.