Ngày 25.09.2018: Nghe và sống Lời Chúa

 

Tin mừng theo thánh  Luca: Lc 8, 19-21

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy”. Người trả lời với họ rằng: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

NGHE VÀ SỐNG LỜI CHÚA

Khi nói đến “gia đình” chúng ta thường liên tưởng đến một mái ấm thân thương, trong đó có cha mẹ và anh chị em ruột thịt của chúng ta.

Tuy nhiên, thánh sử Luca trong bài Tin mừng hôm nay còn khẳng định, ngoài gia đình huyết tộc chúng ta còn có thêm một gia đình khác, đó là “gia đình đức tin”, gia đình của những người biết lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa.

Chúa Giêsu không có ý chối bỏ gia đình huyết tộc của mình, nhưng Người muốn bày tỏ cho đám đông thấy rằng, gia đình của Người không chỉ bao gồm “Mẹ và anh em Người”, nhưng còn là “tất cả những ai biết lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa, thì đều là mẹ và anh chị em của Chúa Giêsu”.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta luôn đặt niềm tin nơi Chúa. Đón nghe Lời Chúa và thực hành thì sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu với Người.

Xin Chúa giúp mọi người trong gia đình chúng ta biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống thường ngày, để Lời Chúa soi dẫn bước đường chúng ta đi. Amen.

Trả lời