Ngày 25.7.2021: Đặt niềm tin vào Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 6, 1-15

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới.

Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”. Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn.

Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

ĐẶT NIỀM TIN VÀO CHÚA

Câu truyện hoá bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng cho thấy sự bất lực của các môn đệ: Chúng con có mua đến hai trăm bạc bánh cũng không đủ cho mỗi người một ít. Và bởi bất lực nên họ muốn rút lui. Có lẽ, nhiều lần chúng ta cũng nại tới khả năng của mình để từ chối giúp đỡ người anh em túng quẫn: Tôi còn chưa lo nổi cho gia đình, năm nay làm ăn bết bát quá,… rất nhiều lý do để chúng ta rút tay lại.

Nhưng, Tin mừng cũng nhắc đến hành động góp phần của đứa bé. Chúa cần chúng ta đóng góp phần của mình. Có lẽ năm chiếc bánh và hai con cá của chúng ta là quá ít, nhưng hãy đặt nó dưới chân Chúa, và chắc chắn, mọi người sẽ được no nê.