Ngày 25.11.2018: Xin Chúa làm vua gia đình chúng ta

 

Tin mừng theo thánh Gioan : Ga 18, 33b-37.

Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?”

Philatô đáp: “Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?” Chúa Giêsu đáp: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này”.

Philatô hỏi lại: “Vậy ông là Vua ư?”

Chúa Giêsu đáp: “Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”.

XIN CHÚA LÀM VUA GIA ĐÌNH CHÚNG TA

Cùng với Giáo hội hoàn vũ, hôm nay chúng ta bước vào tuần lễ cuối cùng của mùa Thường niên và của năm phụng vụ. Hôm nay chúng ta long suy tôn Chúa Giêsu Kitô là vua muôn vua, Chúa các chúa.

Thật vậy, Chúa Giêsu là vua đích thực như lời Người đã khẳng định trong bài Tin mừng hôm nay: “Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi.”  Thật thế, Chúa Giêsu là vua, nhưng là vua tình yêu, vua chân lý.

Vương quyền của Người không dựa trên quyền lực hay sức mạnh chính trị, mà là dựa trên tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Vì yêu thương, ngài đã đến trần gian, để loan báo cho mọi người biết, Thiên Chúa là Tình yêu. Vì yêu thương, Người đã rao giảng và sống cho đến cùng tình yêu hy sinh phục vụ đó. Vì yêu thương, Người đã trao hiến mạng sống để đem lại ơn cứu độ cho tất cả mọi người.

Mừng lễ Chúa Kitô vua, Chúa mời gọi chúng ta dấn bước theo Người trong một cuộc sống yêu thương, hy sinh và phục vụ; cộng tác với Người để đem ơn cứu độ đến cho mọi người; làm cho Nước Chúa mau trị đến bằng đời sống chứng nhân gương mẫu.

Xin cho mỗi gia đình chúng ta biết tôn nhận Chúa làm vua và mời Chúa ở lại với gia đình ta, để gia đình ta luôn ngập tràn yêu thương và đong đầy hạnh phúc trong tình Chúa tình người. Amen.