Ngày 24.11.2018: Giữ vững đức tin

 

Tin mừng theo thánh Gioan : Ga 17,11b-19

Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con để họ nên một như chúng ta.

Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.

Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

GIỮ VỮNG ĐỨC TIN

Cái đáng quí ở nơi con người là lòng trung tín và chân thành. Những người trung tín khi đã chọn lựa cho mình một lẽ sống, thì sẽ không bao giờ thay đổi hay tháo lui. Phúc cho những ai trung tín giữ vững niềm tin của mình dù hiểm nguy đang vây quanh tứ phía.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mà hôm nay chúng ta long trọng mừng kính, đã dùng chính cái chết của mình để son sắt giữ vững niềm tin mà các ngài đã lãnh nhận.

Các ngài xứng đáng được gọi là những bậc tôi trung của Thiên Chúa. Bởi vì gia nghiệp đời các Ngài là chính Chúa.

Xin cho các gia đình chúng ta biết noi gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, kiên trì giữ vững đức tin trước những thách đố thời đại, để mai sau cùng được chung hưởng phần gia nghiệp vĩnh cửu với các ngài  A.men.