Ngày 24.10.2018: Hạnh phúc đích thực

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 12, 39-48

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình.

 

HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC

“Các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”. Thiên Chúa không phải là ông thần xấu tính, cứ dòm ngó để rình xem khi thần dân lơ lãng là ra tay trừng phạt.

Nhưng điều đó muốn nói rằng, nếu con người cứ đinh ninh rằng của cải trần gian này là mục đích, là đối tượng kiếm tìm duy nhất, để rồi mải mê trong hạnh phúc tạm bợ đời này, mà quên mất Thiên Chúa là hạnh phúc đích thực, thì khi đến ngày tận thế, họ sẽ phải hối hận. Thiên Chúa luôn quảng đại ban cho con người thời gian để hối cải, nhưng thời gian đó cũng chỉ một cuộc đời mà thôi.

Xin cho chúng ta biết tận dụng cuộc đời Chúa ban để nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, cũng như để sống tốt lành mà chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau.