Ngày 25.10.2018: Nghịch lý của Tin Mừng

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 12, 49-53.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên.

Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ.

Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.

NGHỊCH LÝ CỦA TIN MỪNG

Nghe qua lời tuyên bố hôm nay của Đức Giêsu: “Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”, có lẽ chúng ta khá bất ngờ, và lấy làm khó hiểu.

Thế nhưng, chúng ta sẽ hiểu được lời này, nếu chúng ta ý thức được rằng đứng trước lời mời gọi của Tin mừng, mỗi người phải có chọn lựa dứt khoát: hoặc là bước theo Đức Giêsu để cải hóa con người mình, hoặc là vẫn tiếp tục đường xưa lối cũ.

Theo Đức Giêsu là dám bỏ lại những điều không hay, không hợp Tin mừng, ngay cả đó là cái gần gũi, thân thiết nhất với chúng ta. Theo Đức Giêsu là dám chịu sỉ nhục, bách hại, lên án, vu khống; là dám lên tiếng bênh vực lẽ phải, công bằng, bác ái… để làm chứng cho chân lý yêu thương của Tin mừng.

Xin cho cộng đoàn gia đình bé nhỏ của mỗi chúng ta luôn hợp nhất với nhau trong tình yêu và Tin mừng của Đức Giêsu, để mọi thành viên cùng nhau trở nên môn đệ của Chúa.

 

Trả lời