Ngày 24.01.2023: Bước vào gia đình của Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Marcô: Mc 3,31-35

Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra.

Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình với Người rằng: “Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy”.

Người trả lời rằng: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?”

Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: “Ðây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

Ngày 24.01.2023: Bước vào gia đình của Thiên Chúa

BƯỚC VÀO GIA ĐÌNH CỦA THIÊN CHÚA

Đức Giêsu không đơn thuần nói đến sự cắt đứt tương quan gia đình cho bằng Người nâng mối tương quan gia đình lên một vị trí mới. Người ta báo cho Đức Giêsu việc ‘người nhà’ theo nghĩa huyết thống, còn Đức Giêsu hướng về những người nghe xung quanh để nói về nghĩa phổ quát: Ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành, ấy là mẹ và anh em Chúa.

Như vậy, câu trả lời của Đức Giêsu đã sửa sai ý nghĩa ban đầu, vốn giới hạn gia đình Thiên Chúa trong phạm vi huyết thống, để mở ra với tất cả những người nghe, là những người đang tề tựu quanh Đức Giêsu.

Chúng ta được bước vào gia đình Thiên Chúa nhờ vào việc đón nhận và tuân giữ Lời Đức Giêsu, tức là để Đức Giêsu hiện diện nơi trung tâm cuộc đời chúng ta, như xưa người đã hiện diện giữa những ai đang lắng nghe Người nói.