Ngày 22.6.2020: Người môn đệ Chúa cần có lòng nhân từ

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 7:1–5

Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán,  vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy.  Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?  Sao anh lại nói với người anh em: “Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn”, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh?  Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.

Ngày 22.6.2020: Người môn đệ Chúa cần có lòng nhân từ

NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA CẦN CÓ LÒNG NHÂN TỪ

Đức Giêsu nói với các môn đệ: “anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy.”

Chúa không cấm nhận xét phải trái về một hành vi, nhưng quy tội và lên án lương tâm người ta là vi phạm lãnh vực dành riêng cho Thiên Chúa.

Đàng khác, khi xét đoán kẻ khác như vậy, người ta dễ tự coi mình là tiêu chuẩn, là chuẩn mực của đạo đức, như thế, chúng ta dễ dàng loại trừ Thiên Chúa. Trái lại người môn đệ Chúa cần có lòng nhân từ.

Có lòng nhân từ để không xét đoán người anh em, không lên án người thân cận, nhưng biết tha thứ và cho vay mượn, bởi chúng ta được tha thứ hay lãnh nhận muôn vàn ân phúc từ Thiên Chúa không phải do công kia việc nọ chúng ta đã làm, cho bằng những việc chúng ta thực hiện là để xứng đáng với tình thương và lòng thương xót chúng ta đã lãnh nhận trước. Chúng ta tha thứ khi ý thức mình đã được thứ tha.