Ngày 20.10.2020: Tỉnh thức đón Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 12:35–38

 “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.

https://youtu.be/SuyaImdpE2k

TỈNH THỨC ĐÓN CHÚA

Sứ điệp nổi bật của Tin mừng hôm nay là lời mời gọi tỉnh thức. Tỉnh thức luôn cần thiết, không bao giờ là thừa cả; tỉnh thức không có nghĩa là sợ hãi, là không dám ngủ, nhưng là thái độ sống đức tin tích cực, dấn thân, sáng tạo, chu toàn trách nhiệm đời mình. Thái độ sống đức tin như thế không phải là chạy trốn, nhưng là nhập cuộc, là làm cho những nén bạc đời mình được sinh huê lợi cho đến ngày Chúa đến, hầu ngày đó không làm cho ta hoang mang sợ hãi, nhưng vui mừng vì phần thưởng Thiên Chúa đã dành sẵn cho những tôi tớ trung thành, những tôi tớ luôn biết “thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn”; luôn biết sống “như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.”