Ngày 19.10.2020: Hướng tâm hồn về quê hương đích thật

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 12:13–21

Có người trong đám đông nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi”. Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu”.

Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: “Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!” Rồi ông ta tự bảo: “Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giời ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!” Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: “Ðồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”

HƯỚNG TÂM HỒN VỀ QUÊ HƯƠNG ĐÍCH THẬT

Có nhiều người mê muội, họ sống như thể họ không bao giờ phải chết. Như con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng, họ chị biết suốt ngày lo danh giá, địa vị, tiền bạc, mà bỏ quên nhân nghĩa, coi rẻ phẩm giá, nhân vị, chẳng để ý đến luân thường đạo lý…, bất chợt, “thần chết” viếng thăm, số phận của họ đúng thật như lời Chúa nói: “Ðồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”

Xin cho chúng ta dù đang nỗ lực xây dựng trần thế, loay hoay với cuộc sống cơm áo gạo tiền, nhưng không quên hướng tâm hồn về quê hương đích thật; không quên sống chữ nhân chữ nghĩa, sống chữ đạo chữ tình, để bất cứ giờ nào Chúa đến, chúng ta được hoan hỷ theo Người vào thành thánh Giêrusalem thiên quốc dự tiệc vui muôn đời.

Trả lời