Ngày 19.10.2021: Không hẹn và đến

Suy niệm Lời Chúa ngày 19.10.2021: Không hẹn và đến

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 12, 35-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy”.

Ngày 19.10.2021: Không hẹn và đến

KHÔNG HẸN MÀ ĐẾN

Câu truyện Tin mừng là khung cảnh đầy tớ chờ chủ đi ăn cưới về. Điều đặt biệt là chủ không hẹn ngày giờ trở lại để người làm công có thể dễ dàng nghênh đón. Có lẽ ở đây, yếu tố bất ngờ được nhấn mạnh là nhắm đến lợi ích của đầy tớ. Chính vì không hẹn trước nên đầy tớ không thể sống bê tha, hay lơ là với bổn phận. Anh luôn chú tâm vào công việc của chủ, điều đó hữu ích cho anh.

Thực vậy, chúng ta dễ đòi Chủ cho cái hẹn ngày về. Liệu rằng, khi biết ngày Chủ về, mấy ai trong chúng ta sống bổn phận Kitô hữu của mình? Mấy ai biết thực thi đức ái vơi tha nhân? Khi đó, thế giới sẽ được bao bọc bởi hận thù và chết chóc. Và như vậy, có lẽ chúng ta sẽ không kịp sống tới khi Chúa đến trong vinh quang của Người.