Ngày 18.6.2022: Tìm kiếm kho tàng đích thực

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 6, 24-34

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?

“Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó…

Ngày 18.6.2022: Tìm kiếm kho tàng đích thực

TÌM KIẾM KHO TÀNG ĐÍCH THỰC

“Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác: lấy gì mà mặc.” Hai hình ảnh chim trời và hoa huệ ngoài đồng cho thấy Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi thụ tạo Người đã dựng nên. Người luôn định liệu cho chúng có thể sống dồi dào. Tuy nhiên, chim trời vẫn phải kiếm ăn, hoa huệ vẫn phải vươn mình trong sương gió; chúng không được miễn trừ bổn phận của mình.

Đức Giêsu không bảo chúng ta thôi làm việc, nhưng Người gỡ bỏ khỏi chúng ta những lo lắng của sự đời. Người dạy chúng ta tin tưởng vào Cha trên trời, Đấng thấu suốt mọi nhu cầu của chúng ta, chứ đừng để sự đời chiếm hết tâm trí. Kho tàng đích thật của chúng ta nằm ở trên trời, hãy đi tìm điều đó trước tiên.