Ngày 19.5.2019: Yêu như Chúa yêu

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 13:31-33,34-35

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.

Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều nầy mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau.”

 

YÊU NHƯ CHÚA YÊU

Yêu thương trong Luật Mới lấy Chúa Giêsu làm kiểu mẫu, không còn lấy chính mình là trung tâm nữa. Đó là một tình yêu tự hiến, một tình yêu trao ban nhưng không và sẵn sàng chấp nhận hy sinh. Người môn đệ Chúa Kitô từ nay cần hoạ theo cung cách yêu thương của Ngài trong cách đối xử với người nghèo, người tội lỗi, người thu thuế, người dân ngoại, người Do thái…, nghĩa là với hết mọi loại người.

Yêu thương nhau như thế sẽ trở nên một dấu chứng thực người đó đích thực là môn đệ Chúa Kitô. Chúng ta chỉ có thể trở nên người môn đệ của Chúa khi sống giới răn yêu thương này. Chúng ta chỉ có thể giới thiệu Chúa, có thể đem Chúa đến cho người khác khi chúng ta chân thành sống giới răn Chúa truyền dạy.

Ước chi mỗi chúng ta không phải là những Kitô hữu “hữu danh vô thực”, nhưng là những Kitô hữu “chính danh” khi dám sống và thực thi lệnh truyền của Chúa Giêsu trong những trạng huống của cuộc đời mình.

 

Trả lời