Ngày 14.3.2021: Đón nhận tình yêu cứu độ của Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 3, 14-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin vào Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ.”

ĐÓN NHẬN TÌNH YÊU CỨU ĐỘ CỦA CHÚA

Không ai trong chúng ta tự mình có thể đạt được ơn cứu độ. Ơn cứu độ là quà tặng tình yêu Thiên Chúa trao ban cho chúng ta qua Con Một yêu dấu của Ngài. Ơn cứu độ đó chính là sự sống Thiên Chúa trao ban, nhờ đó chúng ta được thông chia sự sống thần linh và là thành phần của sự sống ấy. Chính Đức Giêsu, Sự Sống đích thực Chúa Cha đem tặng cho chúng ta, đã tỏ bày cho ta biết Người là Tình Yêu của Chúa Cha, Tình Yêu hy sinh chính mình để cứu chuộc những người mình yêu thương. Xin cho mỗi chúng ta môt khi đón nhận tình yêu cứu độ của Chúa, luôn biết tín thác vào Chúa, biết ra khỏi bản thân, để chia sẻ yêu thương với anh chị em mình, nhất là những người đang cần đến sự chia sẻ ấy.