Ngày 14.08.2018: Đơn sơ như trẻ nhỏ

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 18, 1-5. 10. 12-14.

Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.

“Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Ðấng ngự trên trời.

ĐƠN SƠ NHƯ TRẺ NHỎ

Với sự phát triển của xã hội hôm nay, con người dễ có cách nhìn lệch lạc đối với người khác. Nhiều khi ta đồng hóa phẩm giá của một con người với những giá trị vật chất như tiền, tài hay địa vị… Ta dễ coi thường những người không có những giá trị vật chất đó.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở và mời gọi ta đừng tìm kiếm địa vị, quyền lực theo kiểu thế gian nhưng tìm kiếm quyền lực theo giá trị Nước Trời. Đó là sống trong tâm tình đơn sơ phó thác như trẻ thơ; đó sống khiêm nhường, yêu thương và phục vụ.

Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết tin tưởng, phó thác hoàn toàn vào Chúa, để chúng ta dám khước từ tất cả để chỉ chọn Chúa trong cuộc đời mình mà thôi. Amen.