Ngày 13.8.2021: Hôn nhân Ki-tô giáo

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 19, 3-12

Khi ấy, có những người Biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?” Người đáp: “Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”. Họ hỏi lại: “Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?” Người đáp: “Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình”.

HÔN NHÂN KITÔ GIÁO

Tin mừng hôm nay làm nổi bật căn tính của Hôn nhân Kitô giáo. Chắc chắn Lời Chúa không dừng lại ở yếu tố bất khả phân ly của hôn nhân, mà tiến xa hơn là điều làm cho mối liên kết ấy bền vững và không thể tháo cởi: Thiên Chúa đã kết hợp. Đây là điều tạo nên sự khác biệt của Hôn nhân Kitô giáo.

Thiên Chúa kết hợp đồng thời Người cũng ban ơn để sự gắn kết ấy được bền chặt. Tuy nhiên, khác với vật vô tri vô giác, vốn chỉ cần chút chất kết dính là có thể gắn kết 2 thực thể, con người là sinh vật có tự do, nên cần thể hiện nỗ lực cộng tác của bản thân để sự khởi đầu của Thiên Chúa được viên mãn, nhờ vào học hỏi, cầu nguyện, hy sinh,…