Ngày 14.6.2019: Trọn đời yêu thương và tôn trọng nhau

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 27-32.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Chớ ngoại tình”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi.

Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

TRỌN ĐỜI YÊU THƯƠNG VÀ TÔN TRỌNG NHAU

Ngoại tình là một điều nghịch với thánh ý Chúa vì phá vỡ tính duy nhất và bất khả phân ly trong đời sống hôn nhân. Điều này vi phạm điều răn thứ sáu trong thập giới mà Thiên Chúa đã truyền dạy.

Chúa Giêsu đến để kiện toàn lề luật. Ngài mặc cho lề luật một tinh thần mới. Ngài không chỉ dừng lại ở khía cạnh phạm tội bằng hành vi ngoại tình thực sự; Ngài cảnh báo rằng người ta vẫn có thể phạm tội ngoại tình khi ước ao phạm điều đó với một người khác. Hôn nhân vốn cao quý vì thế đừng để cho những ý muốn xấu xa phá đổ. Người ta cần giữ trong sạch cả trong tư tưởng cũng như hành vi của mình.

Đời sống hôn nhân hiện nay đang gặp phải nhiều thách đố. Một trong số những thách đố đó chính là việc sống chung thuỷ và khiết tịnh trong hôn nhân. Mong sao các đôi vợ chồng ý thức được sự cao quý của hồng ân bí tích mà họ lãnh nhận trong ngày kết hôn để trọn đời yêu thương và tôn trọng nhau.

Trả lời