Ngày 13.11.2022: Bền đỗ làm môn đệ của Người

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 21, 5-19

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá”. Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người phán: “Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối. Vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: ‘Chính ta đây và thời giờ đã gần đến’. Các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ, vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”.

Ngày 13.11.2022: Bền đỗ làm môn đệ của Người

BỀN ĐỖ LÀM MÔN ĐỆ CỦA NGƯỜI

Trải qua bao thế hệ, các Kitô hữu luôn gặp những bắt bớ dù ở bất cứ nơi nào. Tuy nhiên, không có cuộc bách hại nào có thể xóa bỏ Kitô giáo, ngược lại sau những bách hại ấy, đạo Chúa càng triển nở hơn. Thật vậy, các Kitô hữu vững vàng bảo vệ đạo Chúa vì họ tin vào lời hứa của Đức Giêsu.

Ngày nay, có thể chúng ta không còn bị bách hại cách thể lý, nhưng những cám dỗ của vật chất, danh vọng, địa vị, tiền tài… có thể làm chúng ta xem thường luật Chúa. Chống lại dục vọng của bản thân và chủ nghĩa thụ hưởng ở đời này là chúng ta đang làm chứng cho Đức Giêsu, bền đỗ trong cương vị là môn đệ của Người.