Ngày 13.07.2018: Dấn thân trong nghịch cảnh

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 10, 16-23.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.”

DẤN THÂN TRONG NGHỊCH CẢNH

Khi nghe Đức Giêsu hướng dẫn và cảnh báo các Tông đồ về sứ vụ và hoàn cảnh tương lai của các ông: phải vừa khôn ngoan nhưng đơn sơ; sẽ bị bắt bớ, ghét bỏ, xét xử và kết án; có thể khiến chúng ta e dè. Nhưng thật ngạc nhiên, các Tông đồ đã không chùn bước. Chính mối liên đới khắng khít của các ông với Chúa đã thúc đẩy các ông tin tưởng lên đường. Các ông đã lên đường trong hân hoan và phó thác, nhờ vậy chúng ta đón nhận được đức tin hôm nay. Chúng ta cũng được mời gọi dấn thân trong nghịch cảnh để sống, hành động và hít thở trong chính Lời Chúa để qua đó, chính Thánh Thần sẽ tác động và canh tân niềm tin của ta và tha nhân.