Ngày 11.07.2018: Lạy Chúa, con phải làm gì?

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 10, 1-7.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.

Ðây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: “Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã gần đến'”.

LẠY CHÚA, CON PHẢI LÀM GÌ?

Nếu đặt mình trong hoàn cảnh các Tông đồ hôm nay, tôi sẽ tự hỏi: tại sao Chúa lại chọn và sai con đi? Chúa có chắc là con làm được không? Lỡ thất bại thì sao? Vì không ít lần trong đời ta cũng từng chạy đến với Chúa lòng đầy băn khoăn: lạy Chúa con phải làm sao đây? Con không muốn lãnh trách nhiệm này. Chúa biết điều đó. Ngài không làm khó các môn đệ. Trước hết Người sai các ông đến với con cái nhà Israel, là những người thân cận chung chia niềm tin vào Thiên Chúa. Người sai đi cùng với lời hứa “ở cùng”. Khi tin tưởng có Chúa ở cùng, các môn đệ cũng như chúng ta, sẽ can đảm bước đi, dù có chút sợ hãi nhưng lòng đầy tin tưởng để giới thiệu Nước Chúa cho chính anh chị em thân cận của mình, trong nhà, công xưởng, trường học và cộng đoàn đức tin của ta.