Ngày 09.5.2021: Hy sinh trong tình yêu

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 15, 9-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau”.

HY SINH TRONG TÌNH YÊU

Niềm vui của kẻ yêu nhau là được ở bên nhau và thuộc về nhau. Không chỉ thuộc về nhau theo nghĩa thể lý nhưng là nên một với nhau về mặt tâm hồn. Khi cả hai hòa hợp nên một, niềm vui của hôn nhân mới nên trọn vẹn. Đó là niềm vui ở lại, ở cùng và ở trong nhau. Ở lại trong ánh mắt hơi thở, trong tiếng hát nụ cười, trong niềm vui nỗi khổ, trong câu kinh lời nguyện. Niềm vui ấy chỉ triển nở trong sự hy sinh. Tình yêu thiếu vắng hy sinh là tình yêu giả tạo. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”.