Ngày 08.5.2021: Sự thật và dối trá

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 15, 18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy”.

SỰ THẬT VÀ DỐI TRÁ

Khi nói đến thế gian, một trong những ý nghĩa mà thánh Gioan nói đến là những gì chống lại chương trình của Thiên Chúa. Đoạn Tin mừng hôm nay nằm trong văn cảnh đó. Thế gian ở đây tượng trưng cho điều giả dối. Giả dối thì đi ngược lại với sự thật và ghét sự thật. Bởi vậy, là Kitô hữu, chúng ta sống giữa thế gian theo nghĩa đen nhưng chúng ta được tách ra khỏi thế gian, theo nghĩa thế gian đó thuộc về Satan. Chúng ta được tách ra, được thánh hiến và chúng ta thuộc về Chúa Kitô, thuộc về sự thật và làm chứng cho sự thật. Một khi sống cho sự thật, chúng ta sẽ bị thế gian loại trừ.

Điều này thật hợp lý khi người ta điều tra, càng lên cao, tỷ lệ nói dối ở Việt Nam càng cao, thậm chí lên đến 80%, 90%. Chúng ta là những Kitô hãy tạo cho gia đình mình, cộng đoàn mình một môi trường sống thật và có sức đề kháng với sự dối trá đang lên ngôi.

 

Trả lời