Ngày 09.09.2018: Lắng nghe tiếng Chúa

 

Tin mừng theo thánh  Mác cô: Mc 7, 31-37.

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy.

Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Ðoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: “Effetha!” (nghĩa là “Hãy mở ra!”), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng.

Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!”

LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa người bị câm điếc; qua đó, Chúa biểu lộ quyền năng, đồng thời báo hiệu thời cứu thế đã đến.

“Ephata, hãy mở ra.” Đó là lời Chúa Giêsu chữa lành cho người câm điếc. “Ephata, hãy mở ra” cũng là Lời Chúa nói với mỗi người chúng ta: hãy mở tai để lắng nghe Lời Chúa; hãy mở miệng để ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa.

Chúng ta cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong gia đình chúng ta có đôi tai sáng tỏ, đôi mắt tinh tường, đôi chân lanh lẹ, để dấn thân vào các lãnh vực đạo đức xã hội, đấu tranh với sự dữ, tà thần, bênh vực cho công lý và hòa bình, để làm chứng cho các giá trị cao đẹp của Tin mừng.

Xin cho mọi người, mọi gia đình chúng ta, luôn tin tưởng tìm đến với Chúa, để được giải thoát khỏi mọi trói buộc tội lỗi, mà bước đi trong ơn sủng và tự do của những người con Chúa, để tấn tới trong đường nhân đức và giúp nhau đạt tới ơn cứu độ Chúa ban. Amen.