Ngày 08.09.2018: Vâng theo thánh ý Chúa mỗi ngày

 

Tin mừng theo thánh  Mát thêu: Mt 1,18-23.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần.

Giuse, chồng Bà, là người công chính, không muốn tố giác Bà, nên mới định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; Bà sẽ sinh hạ một Con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Mình khỏi tội”.

Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

VÂNG THEO THÁNH Ý CHÚA MỖI NGÀY

Tin mừng hôm nay mang một ý nghĩa quan trọng, vì diễn tả một biến cố trọng đại.

Thứ nhất nói về gia phả của Đức Giêsu, chứng minh Chúa Giêsu thuộc dòng dõi vua Đavít. Thứ đến, việc Đức Maria mang thai Chúa Giêsu do quyền năng của Chúa Thánh Thần và thánh Giuse thuộc dòng dõi vua Đavít là cha nuôi của Chúa Giêsu.

Vì yêu thương con người tội lỗi nên Thiên Chúa đã chọn một người phụ nữ xứng đáng đã được tẩy sạch tội, để làm Mẹ Đấng Cứu Thế, làm Mẹ Thiên Chúa.

Mừng sinh nhật của Mẹ Maria hôm nay, chúng ta chiêm ngắm Mẹ qua hành trình sống và phục vụ Chúa trong tình yêu. Để qua đó, chúng ta biết chạy đến với Mẹ, sống tâm tình phó thác, xin vâng theo thánh ý Chúa trong đời sống của chúng ta mỗi ngày.

Trả lời