Ngày 07.11.2022: Tha thứ vô điều kiện

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 17, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này.

“Các con hãy cẩn thận: nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó; cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần, và bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: “Tôi hối hận”, thì con hãy tha thứ cho nó”.

Các Tông đồ thưa với Chúa rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: “Hãy tróc rễ lên và xuống mọc dưới biển”, nó liền vâng lời các con”.

Ngày 07.11.2022: Tha thứ vô điều kiện

THA THỨ VÔ ĐIỀU KIỆN

Tha thứ là một trong những giá trị Kitô giáo đầu tiên mà bất kỳ Kitô hữu nào cũng được học. Tuy nhiên, tha thứ chưa bao giờ là dễ, đặc biệt khi chúng ta đã bị tổn thương quá nhiều. Có khi phải mất cả cuộc đời để có thể tha thứ và đón nhận người khác.

Đức Giêsu dạy các môn đệ hãy tha thứ, bởi lẽ “nhân vô thập toàn”. Chúng ta phải tha thứ vì chính chúng ta cũng cần được người khác thứ tha. Hơn cả, chúng ta hãy tha thứ vì Thiên Chúa luôn tha thứ cho chúng ta qua Bí tích Giao hòa. Đừng quên, sự tha thứ chỉ có thể xảy ra khi chúng ta tin tưởng vào Chúa và cảm nhận được lòng thương xót của Người.