Ngày 06.11.2022: Hạnh phúc trong Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 20, 27. 34-38

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa”.

HẠNH PHÚC TRONG THIÊN CHÚA

Phái Sađốc không tin có sự sống đời sau nên đặt ra câu chuyện theo luật “Thế Huynh” của người Do-thái để bắt bẻ Đức Giêsu. Quả vậy, nếu đời này người ta dựng vợ gả chồng để bổ túc cho nhau, vì “con người ở một mình thì không tốt” (St 2,18), thì con cái đời sau không cần điều ấy nữa vì sẽ được tròn đầy hạnh phúc trong Thiên Chúa.

Trong cuộc sống mai hậu, Thiên Chúa đổ tràn mọi khao khát của chúng ta, đến nỗi chúng ta không còn mong muốn điều gì hơn. Do đó, con người không còn dựng vợ gả chồng hay làm việc vất vả, nhưng sẽ sống đời đời cùng Thiên Chúa hằng sống của họ.