Ngày 07.06.2018: Đức ái Kitô giáo

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 12, 28b-34.

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”.

ĐỨC ÁI KITÔ GIÁO

Điều răn Chúa nhắc tới hôm nay ta vẫn thường lặp lại khi kết thúc mười điều răn. Đó cũng là điều thánh Phaolô nhấn mạnh khi nói: Đức Mến thì cao trọng hơn cả. Kitô giáo vì thế, là một tôn giáo của lòng nhân. Một lòng nhân xuất phát từ chính Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho mỗi gia đình chúng con trở nên cộng đoàn đức ái. Amen