Ngày 06.02.2018: Luật Chúa thăng tiến nhân loại

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 7, 1-13

Khi ấy, những người Biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người Biệt phái và mọi người Dothái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người Biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: “Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người”.

LUẬT CHÚA THĂNG TIẾN NHÂN LOẠI

Xã hội Tây Phương đang là một xã hội chết. Chết không phải vì không có người nhưng vì người ta muốn được tự do đi đây đó và hưởng thụ nên không muốn xây dựng gia đình và sinh con. Xã hội Tây Phương đang là một xã hội cằn cỗi do sự già hóa không thể cưỡng lại. Con người đã nhân danh tự do và nhân quyền để tự hủy hoại chính mình và nhân loại hơn là ý thức lời Thiên Chúa về trách nhiệm sinh con và chăm sóc thế giới. Ước gì họ ý thức được lời thầy Giêsu hôm nay: dân này tôn thờ ta trên môi trên miệng vì chúng gạt bỏ giới răn của Thiên Chúa và duy trì truyền thống của con người.