Ngày 05.12.2021: Dọn đường cho Chúa đến

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 3, 1-6

Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang địa.

Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: “Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA ĐẾN

Đặc trưng của hoang địa là không có người. Không có người ở nên vùng đất ấy trở nên hoang. Tiếng hô được phát xuất trong lòng hoang địa. Vậy thì tiếng hô ấy dành cho ai? Chắc chắn là cho chính người hô.

Mùa vọng làm vang vọng trong tâm hồn chúng ta tiếng hô của Gioan: lấp lũng sâu ngăn cách, bạt núi cao tự mãn, sửa cho ngay những tính toán mưu toan,… để được thấy ơn cứu độ. Chắc chắn ơn cứu độ luôn có đó, nhưng để ‘thấy’ ơn cứu độ Chúa dành cho chúng ta, thì lại tuỳ thuộc vào thái độ sửa mình của chúng ta hôm nay.