Ngày 06.12.2021: Nguồn sức mạnh đích thực

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 5, 17-26

Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và Giêrusalem đến nghe Người, và Người dùng quyền lực của Thiên Chúa chữa nhiều người. Người ta khiêng một người bất toại đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người bất toại trước mặt Người. Nhưng không tìm được lối vào, vì dân chúng quá đông, họ liền trèo lên sân thượng và thả người bất toại xuống giữa cử toạ trước mặt Chúa Giêsu. Thấy lòng tin của họ, Người nói: “Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha!”

Các luật sĩ và biệt phái bắt đầu lý luận rằng: “Người này là ai mà dám nói phạm thượng? Trừ một mình Chúa, ai có quyền tha tội?” Chúa Giêsu biết rõ điều họ suy tính, liền nói với họ: “Sao các ngươi lại nghĩ trong lòng như vậy? Nói rằng: “Các tội của ngươi đã được tha”, hay nói: “Ngươi hãy đứng dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Song để các ngươi biết Con Người có quyền tha tội ở dưới đất”. Người nói với người bất toại rằng: “Ta bảo ngươi, hãy chỗi dậy vác giường về nhà”.

Tức thì anh ta chỗi dậy vác giường đi về nhà và ca tụng Thiên Chúa. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa; họ kinh sợ và nói: “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng”.

NGUỒN SỨC MẠNH ĐÍCH THỰC

Người bất toại, nằm trên giường, được người ta khiêng đến với Đức Giêsu. Tội lỗi làm cho chúng ta lệ thuộc vào ma quỷ. Chúng ta không thể làm chủ cuộc đời mình và bị ma quỷ điều khiển để thực hiện những công việc của chúng, đó là những hành vi dối trá và lừa gạt người khác.

Đến với Đức Giêsu, người bệnh được chưa lành: Hãy chỗi dậy vác giường mà về. Hành động chưa lành của Đức Giêsu cũng bao hàm để người bệnh tự gánh vác cuộc đời mình. Một khi gắn kết với Chúa, chúng ta trở thành những con người tự do của ân sủng, nhờ đó, chúng ta có thể hướng dẫn người khác đến với Chúa, nguồn sức mạnh đích thực.