Ngày 03.01.2017: Thứ Ba sau Ngày sau Chúa Nhật Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

THỨ BA – 03. 01.2017

Danh Thánh Chúa Giêsu

Ga 1, 29- 34

 

Ngày 03.01.2017: Thứ Ba sau Ngày sau Chúa Nhật Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

1. Ghi nhớ: “Tôi đã thấy, nên tôi xin chứng thực rằng Ngưi là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”(Ga 1,34).

2. Suy niệm: Gioan có cái nhìn đức tin nên ông đã nhận ra  Chúa  Giêsu  là  Đấng  Thiên  Sa  Đoạn  Tin Mừng  này  mời  gọi  chúng  ta  mặc  lấy  tâm  tình  của Thánh  Gioan,  để  nhận  ra  Chúa  Giêsu  là Đấng Cứu Thế,  Người  vừa  là  Thiên  Chúa  vừa  là  con  người. Người đã từng cảm nghiệm được những niềm vui nỗi khổ  của  con  người.  Người  đã sống trọn kiếp người. Chính cái nhìn ấy mà mỗi người cần được tôn trọng, vì Chúa Giêsu đã mặc cho họ một giá trị.

3. Sống Lời Chúa: Hãy tôn trọng Thiên Chúa trong tha nhân vì họ là hình ảnh của Ngài.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con cái nhìn đức tin để con khám phá ra ý Chúa trong mọi sự. Amen.