Ngày 02.10.2021: Bé mọn trước Thiên Chúa

Suy niệm Lời Chúa ngày 02.10.2021: Bé mọn trước Thiên Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 18, 1-5. 10

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”.

BÉ MỌN TRƯỚC THIÊN CHÚA

Lễ các Thiên thần hộ thủ mà phụng vụ lại cho chúng ta nghe Bài đọc Tin mừng xoay quanh chủ đề trẻ thơ. Trở nên trẻ thơ để là người lớn nhất trong Nước trời. Như vậy, trở nên trẻ thơ chính là phương thế để làm sáng lên vai trò của các Thiên thần hộ thủ, cũng chính là vai trò của Thiên Chúa.

Theo Kinh thánh, Thiên thần đóng giữ vai trò truyền thông sứ điệp của Thiên Chúa cho con người, và trong tất cả mọi tình huống, người nghe được mời gọi đón nhận bằng tất cả sự tin tưởng và cậy trông. Âu đó chính là tính cách của các trẻ thơ. Trẻ thơ lệ thuộc vào cha mẹ, trẻ thơ tin tưởng cha mẹ của chúng, cũng vậy, các thiên thần dạy chúng ta biết tín thác vào quyền năng Thiên Chúa.