NGẪU HỨNG EMMAU – Sáng tác: Hoàng Dương, O.P. – Trình bày: Cs. Hồng Ân