NGẪU HỨNG EMMAU – Sáng tác: Hoàng Dương, O.P. – Trình bày: Cs. Hồng Ân

 

NGẪU HỨNG EMMAU - Sáng tác: Hoàng Dương, O.P. - Trình bày: Cs. Hồng Ân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời