Mừng Đại Lễ Thánh Cả Giuse

Mừng Đại Lễ Thánh Cả Giuse


Mừng Đại Lễ Thánh Cả Giuse

Ngày 19.03.2010, Giáo xứ Đaminh long trọng mừng Thánh Cả Giuse bổn mạng Giáo hội,  bổn mạng quý cha quý thày trong tu viện, bổn mạng giáo họ Giuse, và bổn mạng các gia trưởng.

 

Thánh lễ 5 giờ :

Tu viện thánh Anbêtô và giáo xứ Đaminh long trọng mừng Thánh Cả Giuse bổn mạng Giáo hội.

Bổn mạng quý cha : Giuse Nguyễn Đức Hòa, Giuse Phạm Hưng Thịnh, Giuse Lưu Công Chỉnh, Giuse Nguyễn Trọng Viễn, Giuse Đỗ Trung Thành, Giuse Hoàng Huy Cường, Giuse Phạm Quốc Văn, Giuse Đinh Trọng Chính

Bổn mạng quý thày Giuse Nguyễn Viết Chinh, Giuse Ngô Văn Công, và Giuse Mai Văn Tuyến.

Thánh lễ 17g30 :

Thánh lễ đồng tế cầu cho giáo dân, đặc biệt là giáo họ thánh Giuse trong ngày bổn mạng.

Xin hiệp lời cầu xin Thánh Giuse bầu cử cùng Chúa cho toàn thể Giáo Hội, đặc biệt cho Giáo Hội Việt Nam. Cầu nguyện cho những vị chọn thánh Giuse làm bổn mạng biết noi gương thánh nhân. Cho các người cha trong các gia đình, biết sống đạo đức, kiên nhẫn, khôn ngoan, khéo léo dìu dắt gia đình luôn đi trên đường lối Chúa, vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong cuộc sống thường ngày.


Nhân dịp này cũng xin giới thiệu lại một số bài đã đăng năm trước liên quan đến thánh Giuse

+ Việc tôn sùng thánh Giuse

+ Cầu thang thánh Giuse 

+ Đền thánh Giuse Montreal 

+ Vị tông đồ thánh Giuse chân phước Anrê
(tháng 10.2010 sẽ được Giáo hội tuyên hiển thành)